Erityisryhmien uimaliput

Uimahalleista myönnettävät uimakortit

Uimahalleista myönnettävät erityistyisryhmien uimakortit Näyttämällä henkilöllisyystodistuksen ja myöntämisperusteisiin kuuluvan KELA - kortin tunnuksella 202 saat erityisryhmien liikuntakortin. Uimakortin hinta on 40 € /vuosi. Kortti on voimassa Espoon kaupungin uimahalleissa vuoden lunastuspäivästä, jonka jälkeen kortti voidaan ladata uudestaan.

Liikuntatoimesta myönnettävät erityisryhmien uimakortit

Erityisryhmien uimakorttia haetaan lääketieteellisin perustein liikuntatoimesta. Uimahallien kassat eivät myönnä erityisryhmien uimakorttia lääketieteellisillä lausunnoilla. Kaikki lääketieteelliset selvitykset (mm. fibromyalgiaa sairastavat kopio B- tai E-lausunnosta tai epikriisi) tulee toimittaa Espoon liikuntatoimeen. Hakemuslomakkeita saa uimahallien kassoilta. Hakemus osoitteeseen: Liikuntatoimi / Erityisuimakorttihakemus, PL 34, 02070 Espoon kaupunki. Asiakkaalle ilmoitetaan liikuntatoimen vastaus, jonka jälkeen uimakortin voi lunastaa nimeämänsä uimahallin kassalta. Kortin oston yhteydessä tulee esittää henkilöllisyystodistus. Liikuntatoimesta myönnettyjen korttien perusteet hyväksytään viideksi vuodeksi eteenpäin. Uimakortin hinta on 40 € / vuosi.

68+ SPORTTIKORTTI: 68 vuotta täyttäneille espoolaisille tarkoitettu kortti oikeuttaa seuraaviin etuihin:

• uimahallien maksuton käyttö
• kuntosalien vapaa käyttö vapaaharjoitteluvuoroilla
• liikuntatoimen ohjatut seniori- ja erityisryhmät maksuttomia
• maksuton osallistuminen 68+ sporttiklubin toimintaan
Kortin voi lunastaa uimahallien kassoilta tai yhteispalvelupisteistä. korttiin ovat oikeutettuja kaikki espoolaiset viimeistään kyseisen vuoden aikana 68 vuotta täyttävät kuntalaiset. Kortti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.