Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapian tarkoituksena on tuoda apua arkeen niin, että ihminen toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella ja viettää vapaa-aikaa.

 

Esimerkkejä aikuisten toimintaterapiapalveluista:

  • Toimintakyvyn arvioiminen
  • Apuvälinetarpeen arvioiminen
  • Asunnonmuutostyötarpeen arvioiminen (katso myös Vammaisten palvelut)
  • Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen
  • Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen esim. itsestä huolehtimisen, kodinhoidon, harrastusten, asioinnin
  • Eri toimintavalmiuksien harjoittaminen esim. hienomotoriikan, hahmottamisen, muistin
  • Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden edistäminen esim. käden lepolastan valmistaminen
  • Ohjaus ja neuvonta: asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen

 

Hoitoon hakeutuminen
Asiakas tulee toimintaterapiaan yleensä lääkärin, kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai fysioterapeutin ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin.

Puhelin
Ajanvaraukset (takaisinsoittopalvelu) arkisin klo 8.30 - 13.
09 816 36000

Katuosoite
Merikansantie 4 C

Postiosoite
PL 2708,
02070 Espoon kaupunki