Sosiaaliturva ja Kela

Terveys- ja sosiaalihuollon kysymykset

 

Ajankohtaista sosiaali- ja terveystietoa

Sosiaaliturvaohjausta

Reumaliitosta saa sosiaaliturvaohjausta sähköpostitse osoitteessa palveluneuvonta@reumaliitto.fi. Miranna Seppälä-Saukkonen neuvoo myös puhelimitse numerossa 044 7680 448 torstaisin klo 10–11.30.

Sosiaaliturvan suunnistuskartoista on myös apua sosiaaliturvaviidakkoon. Löydät yleisen suunnistuskartan sekä lapsiperheiden ja nuorten suunnistuskartan Reumaliiton nettisivuilta.

 
 

VAMMAISTUKI 1.1.2021

  • Perusvammaistuki       93,39 e/kk
  • Korotettu vammaistuki 217,93 e/kk
  • Ylin vammaistuki         422,58 e/kk

ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI 4.1.2021 

  • Perushoitotuki        71,48 e/kk
  • Korotettu hoitotuki  155,72 e/kk
  • Ylin hoitotuki           329,27 e/kk

TIETOA SOSIAALITURVASTA

Hanskat heilumaan! Oikeutetun itsensä tulee hakea takuueläkkeensä!  www.kela.fi

KELAN OMAVASTUU 50 € vuonna 2021.

Vuoden 2017 alusta lääkärin määräämistä, Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun eli 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria.  Alkuomavastuun käyttöönoton yhteydessä lääkkeiden peruskorvaus on 40 prosenttiin. Erityiskorvausprosentit säilyvät ennallaan 65% ja 100%. Lisätietoa; www.kela.fi                 

Reseptien voimassaoloaika pitenee vuoden 2017 alusta vuodesta kahteen vuoteen. Uudistus ei koske huumausainelääkkeiden pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on yhden vuoden myös jatkossa.

KELAN LÄÄKEKATTO vuonna 2021 on  579,78 e 

Tieto lääkkeiden vuosiomavastuun eli lääkekaton täyttymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekeille 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta.

1.1.2020 alkaen korvatuista lääkkeistä maksetut omavastuut näkyvät apteekeissa ja Kelan asiointipalvelussa ajantasaisina. Muutos on merkittävä paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitsevan kukkarolle. Aiemmin asiakkaan piti hakea Kelasta jälkikäteen korvausta siitä lääkeostosta, jonka myötä lääkekatto täyttyi, mutta nyt asiakas saa korvauksen heti apteekissa.

Vuonna 2021 lääkekorvausten vuosiomavastuu on 579,78 euroa. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Vuosiomavastuu kertyy, kun asiakas ostaa reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita tai perusvoiteita. Vuosiomavastuuta kerryttää myös alkuomavastuu eli 50 euron summa, jonka asiakas maksaa kokonaan itse. Vuosiomavastuuta kerryttävät myös työpaikkakassan, Kelan tai kunnan toimeentulotuen sekä vapaaehtoisen vakuutuksen maksamat omavastuut. Vuosiomavastuuta ei kuitenkaan kerry lääkkeistä, jotka asiakas saa maksutta apteekista esim. liikennevahingon tai työtapaturman vuoksi. 

Alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymistä voi seurata ajantasaisesti verkossa osoitteessa kela.fi/asiointi.