Matkakustannukset

Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018 jälkeen

 

Sairausvakuutuslaki on muuttunut. Heinäkuun alusta asiakkaan taksimatkasta saa kelakorvauksen vain, jos taksimatka on tilattu Kelan kanssa sopimuksen tehneeltä taksivälityskeskukselta. Korotettu 50 euron omavastuu poistuu eli asiakas ei saa kelakorvausta ollenkaan, jos ei tilaa taksia oman alueensa taksivälityskeskuksesta.

Tämä taksikeskus meillä pääkaupunkiseudulla on Menevä Oy p. 0800 96 130 (suomi)  ja 0800 96 130( ruotsi).Tilauspuhelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi tilata yhdellä kerralla 14 päivän matkat. Kun asiakas tilaa taksimatkan oman alueensa tilausnumerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan enintään omavastuun. Se on 25 euroa matkasta yhteen s uuntaisen matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, asiakas maksaa matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät kuitenkin matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa). Se on 300 euroa. Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään klo 14 mennessä. Muista näyttää Kelakorttisi kuljettajalle ennen matkan alkamista.

Internettilaus on mahdollista 1.1.2019 alkaen asiakkaille, joilla on pitkäaikainen taksitodistus.

Uutta on myös se, että asiakas ei tarvitse todistusta (SV67) taksimatkaa varten silloin, kun terveydenhuollon edustaja tilaa asiakkaalle yksittäisen paluumatkan.

Kela myöntää vakiotaksioikeuden yksilöllisen harkinnan perusteella. Vakiotaksiasiakkuus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tietyn kuljettajan, joka tuntee asiakkaan terveydentilaan liittyvän avun, ohjauksen tai valvonnan tarpeen kuljetuksen aikana esim. nostaminen pyörätuolista autoon niin ettei synny potilaalle vahinkoja tai asiakas on muistisairas. Tämän ryhmän Kela pyrkii pitämään pienenä. Vakiotaksiasiakkuus koskee lisäksi alle 16-vuotiaita yksin matkustavia asiakkaita sekä pieniä lapsia, joiden hoito on keskitetty keskus- tai yliopistosairaaloihin. Nykyiset asiakkuudet säilyvät ennallaan edellyttäen, että palveluntuottajalla on osoittaa asiakkaalle vakiotaksi. Palveluntuottajan internetsivuilla kerrotaan, miten asiakkaat voivat tiedustella palveluntuottajalta mahdollisuutta saada vakiotaksi käyttöön. Kun Kelalta haetaan vakiotaksioikeutta, hakemukseen ei tarvita terveydenhuollon todistusta. Oma kertomus riittää. Vakiotaksioikeutta Kela ei ota pois 1.7 alkaen, mikäli se jo on.

Palvelun laatu varmistetaan muutoksessa niin, että palveluntuottaja on sopinut Kelan kanssa solmimassaan sopimuksessa sitoutunut vastaamaan kokonaisvastuullisesti tehtävistään ja velvoitteistaan. Kela edellyttää korkeaa laatutasoa, jota palveluntuottajan on valvottava.  Kuljettajan tulee mm. varmistaa asiakkaan turvallinen autoon tulo ja sieltä poistuminen ja tarjota hänelle hänen tarvitsemaansa apua. Tarvittaessa asiakas on saatettava kotiin ja hoitolaitoksen sisätiloihin tai noudettava sisätiloista. Tilauksen yhteydessä on hyvä kertoa avun tarve.

Kela on kiinnittänyt myös erityistä huomiota asiakkaan tietosuojaan ja kuljettajan vaitiolovelvollisuuteen.

Saattajan matkakuluista saa korvausta, jos terveydenhoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Jatkossa saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustivat yhdessä.  Saattajan yksin tekemä matka korvataan vain silloin, kun se alkaa asiakkaan kotiosoitteesta tai päättyy sinne esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas jää hoitoon terveydenhuoltoon ja saattaja tekee paluumatkan yksin

Kilometrikorvaus omalla autolla matkustavalle on edelleen v. 2012  0,20 e/km.