2023_Ajankohtaista sote-tietoa

Vuonna 2023 Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Palvelut löytyvät samasta paikasta kuin aiemminkin.

 

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman ja tarkisti hallintosääntöä. Kokouksessa vahvistettiin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen nettomenot ovat vuodessa noin 1 734 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 alijäämäennuste on noin 70,6 milj. euroa, joka katetaan taloussuunnitelmakauden aikana. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan vuoden 2023 aikana samassa yhteydessä palvelustrategian kanssa. 

Asiakasmaksut 

Aluevaltuusto vahvisti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet 1.1.2023 alkaen.   

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosoaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

https://cms.luvn.fi/sites/default/files/2022-12/L%C3%A4nsi-Uudenmaan%20hyvinvointialueen%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20asiakasmaksut%201.1.2023%20alkaen.PDF