Hallitus

HALLITUS 2022

Puheenjohtaja

Paula Pöntynen 040 5574883, paula.pontynen@gmail.com

Varsinaiset Jäsenet

Mirja Hirvijärvi

Kati Sironen

Varajäsenet

Kari Pöntynen

Sihteeri, toimistonhoitaja                     

Anne Vikkula, 040 5894773  toimisto@espoonreumayhdistys.fi

Rahastonhoitaja

Mirja Hirvijärvi