Sote-tietoa sairastavalle

Sote-tietoa sairastavalle

 

Vuosi 2018 tuo mukanaan muutoksia sairastamiseen liittyviin sosiaali- ja terveysasioihin. Tässä niistä tärkeimpiä pähkinänkuoressa.


Vuoden alusta erityisen kalliita lääkkeitä (yli 1000 euroa) käyttävät ovat voineet ostaa lääkkeitä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu ylittyy. Muutos helpottaa alkuvuoden taloutta. Erityisen kalliita lääkkeitä on esimerkiksi reuman hoidossa käytetyissä biologisissa lääkkeissä. Reumaliitto on tyytyväinen tähän muutokseen, jonka eteen se teki vaikuttamistyötä.

 

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärät laskivat 1,22 prosenttia. Siten terveydenhuoltomaksujen maksukatto on 683 euroa. Sitä kerryttävistä maksuista esimerkiksi terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen vuosimaksu on tänä vuonna 41,20 euroa tai vaihtoehtoisesti kolme terveyskeskuskäyntiä 20,60 euroa käynti. Lääkekustannusten vuosiomavastuu on 605,13 euroa. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25 euroa, mikäli matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta. Vuotuinen matkakatto on 300,00 euroa.


Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on viime vuoden tasolla. Seuraavat etuudet kuitenkin nousivat hieman: sairausvakuutuksen minimipäiväraha, nuoren kuntoutusraha ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan vähimmäismääräinen kuntoutusraha. Hieman nousivat myös eläkettä saavan hoitotuen perustuki, takuueläke, eläketuki sekä toimeentulotuen perusosa.

EU:n vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön keväällä. Kortilla vammaiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin.

Sairaaloiden työnjako uudistuu. Viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan vaativat leikkaukset ja toimenpiteet, kuten reumakirurgia. Kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetään alueellisia ja valtakunnallisia koordinaatiotehtäviä. Tampereen yliopistollinen sairaala tulee koordinoimaan reumasairauksia. Myös päivystyshoitoon tulee muutoksia.

Vuonna 2018 on luvassa paljon uudistuksia, jotka voivat vaikuttaa sairastavien elämään. Seuraamme Reumaliitossa tarkkaan, miten eduskuntaan näillä näkymin keväällä tuleva sote-uudistus etenee. Vuosi voi tuoda mukanaan myös Suomen ensimmäiset maakuntavaalit. Ne ovat merkittävät, sillä sote-uudistuksessa kaavaillaan, että vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta maakunnille.

Lisätietoa yllä mainituista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Nettiä käyttävien kannattaa myös tutustua Terveyskylän (www.terveyskyla.fi) reuma-, nivel- ja kuntoutustaloihin, joista löytyy potilaille suunnattua tietoa. Reumaliiton Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta saa apua eri tukien löytymiseen.

 

Miranna Seppälä-Saukkonen
Sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Reumaliitto