Sosiaaliturva ja Kela

Terveys- ja sosiaalihuollon kysymykset

 

Ajankohtaista sosiaali- ja terveystietoa

Sosiaaliturvaohjausta

Reumaliitosta saa sosiaaliturvaohjausta sähköpostitse osoitteessa palveluneuvonta@reumaliitto.fi. Miranna Seppälä-Saukkonen neuvoo myös puhelimitse numerossa 044 7680 448 torstaisin klo 10–11.30.

Sosiaaliturvan suunnistuskartoista on myös apua sosiaaliturvaviidakkoon. Löydät yleisen suunnistuskartan sekä lapsiperheiden ja nuorten suunnistuskartan Reumaliiton nettisivuilta.

 
 

VAMMAISTUKI 1.1.2018 ja 1.1.2019

  • Perusvammaistuki 92,14e/kk
  • Korotettu vammaistuki 215,00e/kk
  • Ylin vammaistuki 416,91e/kk

ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI 1.1.2018 ja 1.1.2019

  • Perushoitotuki 70,52e/kk
  • Korotettu hoitotuki 153,63 e/kk
  • Ylin hoitotuki 324,85e/kk

TIETOA SOSIAALITURVASTA

Hanskat heilumaan! Oikeutetun itsensä tulee hakea takuueläkkeensä!  www.kela.fi

KELAN OMAVASTUU 50 € vuonna 2018 ja 2019.

Vuoden 2017 alusta lääkärin määräämistä, Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun eli 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria.  Alkuomavastuun käyttöönoton yhteydessä lääkkeiden peruskorvaus on 40 prosenttiin. Erityiskorvausprosentit säilyvät ennallaan 65% ja 100%. Lisätietoa; www.kela.fi                 

Reseptien voimassaoloaika pitenee vuoden 2017 alusta vuodesta kahteen vuoteen. Uudistus ei koske huumausainelääkkeiden pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on yhden vuoden myös jatkossa.

KELAN LÄÄKEKATTO vuonna 2018 on 605,13 € ja vuonna 2019  572 e

Vuodenvaihteen jälkeen v. 2018 yli tuhat euroa pakkaukselta maksavia reseptilääkkeitä voi ostaa apteekista määrän, jolla vuosiomavastuu täyttyy kerralla.

Yli tuhat euroa pakkaukselta maksavia reseptilääkkeitä voi nykyisin ostaa apteekista korvattuna vain kuukauden annoksen kerrallaan. Lääkehävikin vähentämiseen tähtäävä käytäntö on johtanut siihen, että kalliita erityis- tai peruskorvattavia lääkkeitä käyttävä on joutunut maksamaan jopa satoja euroja vuosiomavastuuta enemmän ennen kuin on voinut hakea lisäkorvausta Kelalta.

Vuodenvaihteessa näiden asiakkaiden asemaa helpotetaan poikkeusmenettelyllä, jossa apteekista voidaan toimittaa ensimmäisellä kerralla lääkemäärä, joka riittää juuri ja juuri vuosiomavastuun ylittymiseen, ei kuitenkaan yli kolmen kuukauden tarvetta vastaavaa lääkemäärää. Kun vuosiomavastuu täyttyy kertaostolla, apteekki voi hyvittää korvauksen vuosiomavastuun ylittävästä osuudesta suoraan asiakkaalle.