Sosiaaliturva ja Kela

Terveys- ja sosiaalihuollon kysymykset

 

Ajankohtaista sosiaali- ja terveystietoa

Sosiaaliturvaohjausta

Reumaliitosta saa sosiaaliturvaohjausta sähköpostitse osoitteessa palveluneuvonta@reumaliitto.fi. Miranna Seppälä-Saukkonen neuvoo myös puhelimitse numerossa 044 7680 448 torstaisin klo 10–11.30.

Sosiaaliturvan suunnistuskartoista on myös apua sosiaaliturvaviidakkoon. Löydät yleisen suunnistuskartan sekä lapsiperheiden ja nuorten suunnistuskartan Reumaliiton nettisivuilta.

 
 

VAMMAISTUKI 1.1.2018 ja 1.1.2019

  • Perusvammaistuki 92,14e/kk
  • Korotettu vammaistuki 215,00e/kk
  • Ylin vammaistuki 416,91e/kk

ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI 1.1.2018 ja 1.1.2019

  • Perushoitotuki 70,52e/kk
  • Korotettu hoitotuki 153,63 e/kk
  • Ylin hoitotuki 324,85e/kk

TIETOA SOSIAALITURVASTA

Hanskat heilumaan! Oikeutetun itsensä tulee hakea takuueläkkeensä!  www.kela.fi

KELAN OMAVASTUU 50 € vuonna 2019 ja 2020.

Vuoden 2017 alusta lääkärin määräämistä, Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun lääkekustannukset ylittävät alkuomavastuun eli 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu kertyy reseptillä ostetuista korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista.

Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria.  Alkuomavastuun käyttöönoton yhteydessä lääkkeiden peruskorvaus on 40 prosenttiin. Erityiskorvausprosentit säilyvät ennallaan 65% ja 100%. Lisätietoa; www.kela.fi                 

Reseptien voimassaoloaika pitenee vuoden 2017 alusta vuodesta kahteen vuoteen. Uudistus ei koske huumausainelääkkeiden pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on yhden vuoden myös jatkossa.

KELAN LÄÄKEKATTO vuonna 2019 on  572 e ja vuonna 2020 on 577,66 euroa.

Tieto lääkkeiden vuosiomavastuun eli lääkekaton täyttymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekeille 1.1.2020 alkaen. Asiakkaan ei tarvitse enää hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta.

1.1.2020 alkaen korvatuista lääkkeistä maksetut omavastuut näkyvät apteekeissa ja Kelan asiointipalvelussa ajantasaisina. Muutos on merkittävä paljon tai kalliita lääkkeitä tarvitsevan kukkarolle. Aiemmin asiakkaan piti hakea Kelasta jälkikäteen korvausta siitä lääkeostosta, jonka myötä lääkekatto täyttyi, mutta nyt asiakas saa korvauksen heti apteekissa.

Vuonna 2020 lääkekorvausten vuosiomavastuu on 577,66 euroa (572 euroa vuonna 2019). Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Vuosiomavastuu kertyy, kun asiakas ostaa reseptillä korvausjärjestelmään kuuluvia lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita tai perusvoiteita. Vuosiomavastuuta kerryttää myös alkuomavastuu eli 50 euron summa, jonka asiakas maksaa kokonaan itse. Vuosiomavastuuta kerryttävät myös työpaikkakassan, Kelan tai kunnan toimeentulotuen sekä vapaaehtoisen vakuutuksen maksamat omavastuut. Vuosiomavastuuta ei kuitenkaan kerry lääkkeistä, jotka asiakas saa maksutta apteekista esim. liikennevahingon tai työtapaturman vuoksi. 

Alkuomavastuun ja vuosiomavastuun täyttymistä voi seurata ajantasaisesti verkossa osoitteessa kela.fi/asiointi.