Reumakuntoutus ja sopeutumisvalmennus (kela)

REUMAKUNTOUTUS - REUMA REHABILITERING

Härmän Kuntokeskuksessa 2019

Tilanne kursseilla nyt:

11.2.2019 Nivelreuma- kuntoutus (71793) - 2 vapaata paikkaa

11.2.2019 Nivelpsoriasis- sopeutumisvalmennus ( 71844 ) - 5 vapaata paikkaa

11.3.2019 Työelämästä poissaolevien reumakuntoutus ( 71798) - täynnä, tilanne voi toki muuttua, joten kiinnostuneet voivat olla yhteyksissä

18.3.2019 Selkärankareuma - kuntoutus ( 71795) - 7 vapaata paikkaa

25.3.2019 Selkärankareuma - sopeutumisvalmennus ( 71843) - 9 vapaata paikkaa

29.4.2019 Selkärankareuma - kuntoutus ( 71796) - 9 vapaata paikkaa

*********************************************************************

Sä här ser de svenska kurserna ut just nu:

25.2.2019 Reumarehabilitering ( 73891) - 2 lediga platser

20.5.2019 Anpassningskurs för reumatiker ( 71829) - 8 lediga platser

Trevlig julväntan!

Reumaa sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus

Kurssit 2019

Kenelle Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä ole-ville, työhön palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville henkilöille, jotka sairastavat nivel- tai selkärankareumaa ja joilla sairaudesta aiheutuu moniammatilli-sesti toteutettavan kurssimuotoisen kun-toutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kuntoutustarpeen tulee olla asianmukai-sesti todettu terveydenhuollossa tai työ-terveyshuollossa.

Kurssin sisältö ja tavoite Kuntoutuskurssi sisältää ryhmämuotoista ohjelmaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hyvinvoinnin osa-alueet huomioiden. Kuntoutuskurssin tavoitteena on hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja edistäminen.

Kurssi koostuu kolmesta viiden päivän mit-taisesta kuntoutusjaksosta, jotka tarjoavat mm. voimavaroja sairauden kanssa elämi-seen, tukea elämänhallinnan lisääntymi-seen ja arjessa selviytymiseen sekä opas-tusta ja motivoitumista hyvinvointia tuke-vien elintapojen omaksumiseen. Kurssilla tavoitteiden toteutumisen tukena toimii Kunnonpaikan kokenut ammattihenki-löstö.

Kurssi toteutetaan Kunnonpaikassa, Kuo-pion läheisyydessä ja siihen sisältyy ma-joitus kahden hengen huoneessa täysihoi-dolla sekä kylpylän ja liikuntatilojen vapaa käyttö. Kurssin kustantaa Kela ja sen ajalta voi saada joko palkkaa tai kuntou-tusrahaa.

Kurssille hakeminen Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, johon liitetään lääkärin B-lausunto. Nämä toimitetaan lähimpään Kelan toimistoon. Lopullisen kuntoutuspäätök-sen tekee Kela.

Vuoden 2019 kuntoutuskurssit kurssi-numeroineen ja aikatauluineen löytyvät

HÄRMÄN KUNTOKESKUS

Nina Karlsberg

Kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin asiantuntija
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

HÄRMÄN KUNTOUTUS / HÄRMÄ REHAB
Vaasantie 22

62375 YLIHÄRMÄ

puh/tel 06 483 1490, 050 370 5044
nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi
www.harmankuntokeskus.fi
www.harmankylpyla.fi

KYLPYLÄHOTELLI KUNNOPAIKKA

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kylpylähotelli Kunnonpaikka

Jani Heikkurinen, asiantuntija, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut

044 788 9493

jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

lomakkeet/kuntoutukseen. Hae hyvissä ajoin.